Kalite Danışmanlık

Zaman ve Hız, Sizin için Önemli ise, Size verebilecegimiz bir hizmet, Mutlaka vardır...

Yatırım Teşvik Belgesi Kapatma İşlemleri (Tamamlama Vizesi)

Yatırım Teşvik Belgesi Kapatma İşlemleri (Tamamlama Vizesi) sanayi ve teknoloji bakanlığı

Yatırımın Teşvik Belgesi süreleri bitmeden önce veya bittikten en fazla 6 ay içerisinde kapatılması gereklidir.

Yatırım Teşvik Belgesi Kapatma İşlemleri İçin Gerekli Evraklar

1- Yatırım Teşvik Belgesi ve Liste Asılları

2- Yatırım Teşvik Belgesi kapatma dilekçesi (Tarafımızca Hazırlanır)

3- Yatırım Bilgi Formu (Tarafımızca Hazırlanır)

4- Gerçekleşen yerli ve ithal makine teçhizat listesi (Tarafımızca Hazırlanır)

5- Gerçekleşen diger harcama listesi (Tarafımızca Hazırlanır)

6- Gerçekleşen bina inşaat harcamaları listesi (Tarafımızca Hazırlanır)

7- Kredi Kullanım taahhüdnamesi (Tarafımızca Hazırlanır)

8- Kapasite Raporu (oda onaylı)

9- Kira sözleşmesi yada Tapu

10- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazının aslı,

11-Gümrük beyannamesi ve Fatura Fotokopileri

12- Alım Yapılan Makine Teçhizat ve Harcamaların kayıtlı oldugu Yevmiye Defteri kısımları, Yevmiye kaydı tarih ve sayıları.

13- Vekaletname (Örneği Tarafınıza Gönderilecektir)

Yatırım Teşvik Belgesi Süre Uzatımı İşlemleri

Yatırım Teşvik Belgesi genelde 2 yıl süre ile geçerlidir. Süre bitimine yakın, istenildiği takdirde daha önceki sürenin yarısı kadar ek süre alına bilmektedir. Bu süreler bittikten sonra en az 6 ay içerisinde Yatırım Teşvik Belgesi Kapatılması gereklidir. Aksi takdirde Yatırım gerçekleşmiş sayılmaz, teşvik kapsamı alınan istisna ve indirimler cezai müeyyideleri ile tekrar devletçe geri alınır.

Yatırım Teşvik Belgesi Süre Uzatımı Gerekli Evraklar

1- Yatırım Teşvik Belgesi Süre Uzatım Talebi dilekçesi (Tarafımızca Hazırlanır)

2- Yatırım Bilgi Formu (Tarafımızca Hazırlanır)

3- Yatırım Teşvik Belgesi ve Liste Asılları

YUKARIDA VERMİŞ OLDUĞUMUZ BİLGİLER GENEL BİLGİLERDİR. BİZİMLE İRTİBATA GEÇEREK YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NİN ÖNEMİNİ VE YAPILMASI GEREKENLERİN NASIL VE HANGİ TİTİZLİKLE YAPILMASI GEREKTİĞİNİ YAPILMADIĞI TAKDİRDE NE GİBİ RİSKLER OLUŞACAĞINI ÖĞRENE BİLİRSİNİZ.

BİZİ ARAYIN: 0 312 229 33 94


Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (2012/3305)

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulama Tebliği (2012/1)

Teşvik edilmeyecek ve Teşviki Şartlara Bağlı Yatırımlar


Etiketler : Yatırım Teşvik Mevzuatı | Yatırım Teşvik Bölgeleri | Yatırım Teşvik Belgeleri | Yatırım Teşvik nedir ? | Yatırım Teşvik Kanunu | Yatırım Belgesi | Yatırım Kredisi | Yatırım Teşvik Belgesi | Yatırım Teşvik Belgesi | Yatırım Teşvik Belgesi İçin Gerekli Evraklar | Yatırım Teşvik Belgesi Revizesi | Yatırım Teşvik Belgesi Süre Uzatımı | Yatırım Teşvik Belgesi Kapatma