Kalite Danışmanlık

Zaman ve Hız, Sizin için Önemli ise, Size verebilecegimiz bir hizmet, Mutlaka vardır...

Garanti Belgesi | Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi

gümrük ticaret bakanlığı ÖN BİLGİLENDİRME

28.11.2013 tarihli, 28835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 56 ncı maddesi uyarınca, Garanti belgelerinden, Bakanlık onayı kaldırılmıştır. Firmalar Garanti Belgesini kendileri düzenleyecektir fakat Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi alma zorunlulugu devam etmektedir. Yeni Kanun’un 58 inci maddesi gereği; “Üretici veya ithalatçılar, yönetmelikte belirlenen mallar için Bakanlıkça onaylı satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi almak zorundadır.” Yeni Kanunla satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi alınmamasının cezası 500.000 Türk lirası, kurulmayan her servis istasyonu için de 10.000 Türk lirası idari para cezası uygulanması öngörülmüştür.

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi Nedir

Yurt içinde üretilen veya ithal edilen mallar ile ilgili olarak, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince üretici veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım ve onarım hizmetleri için, yeterli teknik kadro, takım, teçhizat bulunduğunu gösteren ve firmanın unvanı ile merkez adresine göre düzenlenen belgedir,

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi Nasıl Alınır

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi alabilmek için ilk önce ürünle ilgili Standardın kesin olarak tespid edilmiş olması gereklidir.
Daha sonra firmanın Sisteme kaydedilip Cokey numarası alınması gereklidir.
Akabinde tespit edilen standarda ilişkin servis ile sözleşme düzenlenerek Türk Standartları Enstitüsü ne (TSE) servisin firma adına kaydettirilmesi gereklidir.
Servisin kayıt edilmesinden sonra E-imza ortamında Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi İçin Bakanlığa müracaat edilerek Yeterlililik belgesinin temin edillir.
Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi çıkmışsa firmaGaranti Belgesi düzenleyerek ürünü satışa suna bilir.

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir

1- Elektronik İmza (E-imza)

2- Vergi Lehası(Cokey numarası için)

3- İmza Sirküleri (Cokey numarası için)

4- Ticaret Sicil Gazetesi (Cokey numarası için)

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi Düzenleme Zorunluluğu

İmalatçı veya ithalatçı firmalar, imal veya ithal ettikleri mallar için; Bakanlığa başvurarak Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgelerini ve tüketicilere verilecek garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar.

Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanacak garanti belgesinin tüketiciye verilmesini temin etmekle satıcı, bayii, acente ya da temsilcilikler yükümlü ve sorumludurlar.

Yeni Kanun’un 58 inci maddesi gereği; “Üretici veya ithalatçılar, yönetmelikte belirlenen mallar için Bakanlıkça onaylı satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi almak zorundadır.”

Mevcut Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik eki listede yer alan ürün gurupları için Bakanlıkça onaylı satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi alınması zorunludur. Yeni Kanunla satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi alınmamasının cezası 500.000 Türk lirası, kurulmayan her servis istasyonu için de 10.000 Türk lirası idari para cezası uygulanması öngörülmüştür.

Ürünlerinizin tabi olduğu TSE standardı ve gerekli servis sayısını0 312 229 33 94 numaralı telefondan bizi arayarak öğrene bilirsiniz.

- Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi Sorgulama


Etiketler : garanti belgesi | garanti belgesi sorgulama | garanti belgesi örneği | garanti belgesi nedir | garanti belgesi başvurusu | satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi | satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi sorgulama | satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesi | sshyb | sshyb sorgulama