Kalite Danışmanlık

Blog Sayfamıza Hoş Geldiniz. Sayfamızda Yeni Tebliğ, Mevzuat, Yönetmelik, Kanun değişiklikleri ve güncellenmiş konulara ulaşabilirsiniz.

Yatırım Teşvik Belgesi, Turizim Yatırım Belgesi, Turizm İşleme Belgesi, Kullanılmış Makine İzni, Yabancı Personel Çalışma İzni, Garanti Belgesi, İşğüm Kontrol Belgesi, UBB Kaydı, Kozmetik Ürün Bildirimi İthal Lisansı, Gözetim Belgesi

Çalışma izni bakanlıkça olumlu degerlendirilip çıktıktan sonra elden evrak teslimi kaldırılmıştır. Artık Çalışma izni Çalışılacak işyerine posta ile gönderilmektedir.

Devamı..

Daha önce Çalışma izni alan bir yabancı akabinde çalışma meşruhatlı ikamet tezkeresi almak zorunda idi. Yeni Düzeneleme ile birlikte izin belgesi harcı ile ikamet tezkeresi harcı aynı anda aynı hesap numarasına yatırılarak sadece yabancı çalışma izin belgesi düzenlenecek, izin belgesi aynı zamanda ikamet izni yerine geçecektir.

Devamı..

15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 11 inci maddesinin beşinci fıkrası, 12 nci maddesinin ikinci fıkrası ve 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “31/12/2013” ibareleri “31/12/2014” şeklinde, 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “1/1/2014” ibaresi ise “1/1/2015” şeklinde değiştirilmiştir. Dolayısı ile Bölgesel Destek unsurları yıl sonuna kadar tam olarak devam etmektedir.

Devamı..

Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ(İthalat:2014/9)'in EK-1/A ve EK-1/B listeleri kapsamı eşya ile CIF birim kıymetleri EK-2'de belirtilen değerlerin üstünde olan eşyanın ithaliyle ilgili tüm işlemler 1 Mayıs 2014 tarihi itibari ile TAREKS üzerinden yapılmaya başlanmıştır.

Devamı..

Ev hizmetlerinde yabancı uyruklu personel çalıştırmak üzere Bakanlığımıza yapılan çalışma izni başvurularının son zamanlarda giderek artması nedeniyle, konunun istismarının önlenmesi ve izin verilen yabancıların güvenliği açısından aşağıdaki sınırlamaların getirilmesi kararlaştırılmıştır. Yaşlı ve hasta bakımı ile küçük çocuğu bulunanlar dışında konutlarda yabancı personele çalışma izni verilmeyecektir. Bakım gerektirecek hastalığının bulunduğunun sağlık raporu ile kanıtlanması zorunludur. Ciddi bakım gerektiren haller dışında erkek yabancılara konutlarda çalışma izni verilmeyecektir. Bakanlığımızca daha önce çalışma izni verilip uzatma başvurusunda bulunulan yabancının sosyal güvenlik primleri yatırılmadığının tespiti halinde, uzatma işlemi yapılmayacak olup ayrıca SGK tarafından işverene sigortasız işçi çalıştırmaya yönelik cezai işlem uygulanacaktır

Devamı..