Kalite Danışmanlık

Kapasite Raporu ve Ön Kapasite Raporu İçin Hizmetinizdeyiz.

Kapasite Raporu | Ön Kapasite Raporu

ato kapasite raporu

Kapasite Raporu Nedir

Kapasite Raporu; bir üretici firmanın, bünyesinde bulunan makine ve ekipmanlar ile bir yıl içerisinde ne kadar üretim yapılabileceğinin, makinelerin adet ve üretim kapasitelerinin çalışan personel sayısına bağlı olarak hesaplanması sonucu düzenlenen belgeye kapasite raporu denir.

Kapasite Raporu Sanayi Odalarına kayıtlı olan özel veya tüzel kişiliklerin iletişim bilgilerini, üretim konularını, bir yıllık üretim kapasitelerini, teknolojilerini, makine ekipman ve kapasitelerini, kullanılan hammaddeleri, sermaye ve istihdam bilgileri konuları içeren, kuruluşun kimliği niteliğinde olup kapasite raporunu bağlı bulundukları Odalar düzenlemektedir.

Resmi işlemlerde, örnegin Kullanılmış makine izni, Yatırım Teşvik Belgesi, Hariçte İşleme İzin Belgesi, Gözetim belgesi ve bunun gibi işlemler için, Firma ile ilgili bilgiler kapasite raporundan temin edilmesi tercih edilmekte ve kapasite raporlarunun mevcut olması şart olmaktadır.

Kapasite Raporu İçin Gerekli Evraklar Nelerdir

- Kapasite Raporu Formu (Tarafımızca Hazırlanır)
- Tahhüdname(Tarafımızca Hazırlanır)
- Bilanço
- Makine ve teçhizatın demirbaş defter kayıtları (Noter Tastikli) veya faturaları. ( Kayıtlarda olmayan makine ve tesisat dikkate alınmaz. )
- Kiralık olan bina, işyeri ve makine ve tesislerle ilgili tarafların imza sirkülerlerinden imza kontrolü yapılarak, Noter tastiği olmaksızın, ıslak imzalı kaşeli bina ve makine kira kontratı
- İmzaya yetkili kişilerin firmayı temsile yetkili olduklarına dair imza sirkülerleri.
- Ödenmiş 1 Adet elektrik makbuzu.
- Çalışan İşçilerin son 3 aya ait SGK bildirgeleri, tahakkuk fişi veya ödeme makbuzlarının fotokopileri,
- Vergi levhası fotokopisi
- Oda veznesine yatırılacak harç makbuzu.
- TOBB hesabına yatırılacak harç makbuzu.

Ön Kapasite Raporu Nedir

Ön kapasite raporu, tamamen yeni kurulmakta olan işletmeler için düzenlenir.

Ön kapasite tespiti için odaya yapılacak talepte, işyerinin Odaya tescil ettirilmesi, binanın inşaatının tamamlanma aşamasında veya kiralanmış olması şarttır. Bu husus resmi vesikalarla belgelendirilmelidir. Bu vesikalar kiralamada mukavele, diğer hallerde arazi veya bina mülkiyetinin tapusu, inşaatta ise belediyeden, belediye hudutları dışında ise ilgili mercilerden alınmış ruhsat ve tasdikli projedir.

Ön kapasite talebinde yer alan makine ve tesisatın tamamı ithal yolu ile temin ediliyorsa; gayri kabili rücu (geri dönüşü olmayan) akreditifin açıldığının belgelendirilmesi gerekmektedir. Tamamı yurt içinden temin edilmiş olan makine ve tesisatın, talep sahibi üyenin Odaya tescil ettirilmiş işyerinde mevcut veya imalatçı firma ile sipariş anlaşmasının olması ve talep sahibi firma mülkiyetinde bulunduğunun belgelendirilmesi,

Makine ve tesisatın kısmen yurt dışından, kısmen de yurt içinden temin edilmesi halinde; yurt içinden temin olunanların imalatı tamamlayan makineler olması esastır. Bu raporların kapasite yönünden geçerlilik süresi (yukarıdaki şartlar geçerli olmak üzere) bir yıldır. Bu süre içinde kurulup çalışmaya başlamayan ve bu sebeple kati kapasitesini yaptırmamış olan tesislerin ön kapasiteleri iptal olunur.

KAPASİTE RAPORU ALMAYI DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ ANDA BİZE MUTLAKA ULAŞIN. KAPASİTE RAPORUNUN ŞARTLARININ VE KRİTERLERİNİN NE OLDUĞUNU SİZE AKTARALIM.


Etiketler : kapasite raporu | kapasite raporu nedir | kapasite raporu için gerekli evraklar | ankara kapasite raporu | kapasite raporu örneği | ön kapasite raporu | ato kapasite raporu